4 มิ.ย. 2558
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 7 และจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การทำงานอย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตในสังคม AEC” โดยมีอาจารย์เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล เป็นวิทยากรรับเชิญ และการบรรยายพิเศษเรื่อง อุตสาหกรรมอาหารกับมุมมองคนรุ่นใหม่โดยมีคุณวรกิจ เศรณีอริยากรณ์ ผู้จัดการโรงงานบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทัศนคติให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา