19 มิ.ย. 2558
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2558 วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 2/2558 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของนิสิตใหม่ทุกคน

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2558 วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 2/2558 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของนิสิตใหม่ทุกคน และเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ


1. การแต่งกาย : จากชุดนิสิต เป็น ใส่เสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์มสีเข้ม รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ


2. เวลาลงทะเบียน : จากเวลา 08.00 น. เป็น เวลา 07.45 น.