24 มิ.ย. 2558
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2558

 


 


สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 "Food Innovation Contest 2015"ภายในงาน Food Innovation Asia Conference และ ProPak Asia โดยปีนี้มีหัวข้อการประกวดคือ Innovation of OTOP of Healthy and Tasty Food Products for AEC”


ในปีนี้มีทีมนิสิตจาก ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม โดยทีมกล้วยกล้วย ได้รับรางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ ได้รับเงิน 30,000 บาท เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดคือ Ba-Co-Ball เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยบวดชีแช่แข็งในรูปแบบใหม่ มีลักษณะทรงกลมภายในมีส่วนผสมของกล้วยบวดชี เคลือบด้วยช็อคโกแลตและคลุกเคล้าด้วยกล้วยบวดชีแผ่นกรอบ ลดพลังงานด้วยน้ำตาลชนิด half-calories ขนาดชิ้นพอดีคำ สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวชลลดา ฉัตรจริยเวศน์, นางสาววธูสิริ เฉลียวชมบุญ, นางสาวยลชนก ชุ่มน้อย, นายจิรัฐ จิรสกุลสุข, นางสาวณภัค ยะติวัฒน์ และนางสาวณัชชา สุวรรณอัศวงาม อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล และอีกทีมคือ ทีมอิ่มเอม พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงในรูปแบบใหม่ ในชื่อผลิตภัณฑ์ มาลองผิง (Malong-ping) โดยการปรับภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้สมุนไพรไทยหรือผลไม้ไทยเป็นส่วนผสม พัฒนาให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยการเพิ่มใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยฟลาวมันเทศสีม่วง (ฟลาวมันเทศสีส้ม) อินูลิน กระเจี๊ยบแดง(หรือมะม่วง) สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธนกฤช รุ่งสาโรจน์ นางสาวนัทธมน แซ่ตั้ง นางสาวบุญสิตา วิเชียรวนิชกุล นางสาววนัชพร สิริพัลลภ นายมนัสวิน หอฉัตรนุกุล อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด และ ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต


ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองทีมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา