13 ก.ค. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ครั้งที่ 1 - FST ครบรอบ 50 ปี ลงใน นสพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


ครั้งที่ 2 - ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ สู่อนาคตแจ่มใสและกว้างไกล ลงใน นสพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 มีนาคม 2558


ครั้งที่ 3 - โพรไบโติกสายพันธุ์ท้องถิ่นดีต่อสุขภาพเทียบเท่าต่างประเทศหรือไม่ 8-10 กรกฎาคม นี้ มีคำตอบ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2558


ครั้งที่ 4 - พีดี ม.เกษตร กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย นสพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2558


ครั้งที่ 5 -  AITM กับการสร้างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมเกษตร นสพ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2558


ครั้งที่ 6 - ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2558


ครั้งที่ 7 - ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2558