19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ชนะการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับนิสิตผู้ชนะการประกวด นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรของนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง ข้าวจ้าว และข้าวเหนียว" โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดี รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เป็นผู้มอบ รางวัล นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม "Flour in Cup" เรื่อง แป้งโมจิ Pre-mix ไส้ขนมใส่ไส้

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ทีม "ลาภลอย" เรื่อง ลาบทอด

ทีม "Moon LIKE" เรื่อง ข้าวเหนียวมูนเยลลี่มะม่วงแช่แข็ง

ที่มา : คณะอนุกรรมการ จัดการประกวด