19 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar 2012 Student Awards) และระดับเอเซีย (AsiaStar 2012 Packaging Awards)

ผลงานที่ได้รับรางวัล 2012 WorldStar Student Awards เป็นของนายรัฐรวี จิตรบำรุง ผู้ออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ระนาดจิ๋ว ตราสินค้า KEETA ได้รับรางวัล Certificate of Recognition จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด ๒๒๙ ผลงานจาก ๑๗ ประเทศทั่วโลก ซึ่งได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ McCormick Place ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลงาน KEETA นี้ยังเคยได้รับรางวัล Asia Star ๒๐๑๑ Awards และ Thai Star ๒๐๑๑ Awards มาก่อนหน้าอีกด้วย

ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัล AsiaStar 2012 Packaging Awards เป็นของนายเดชปิยะ เอรัสสะ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ครกไม้ ตราสินค้า MAISIAM WOOD ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ซึ่งผลงานนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด ThaiStar ๒๐๑๒ Packaging Awards มาก่อนหน้านี้ และถูกส่งให้ร่วมประกวดในนามตัวแทนจากประเทศไทย และตัดสินไปเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ เมือง Gyoennggi-Do ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผลงานที่ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๙๖ ผลงานจากประเทศสมาชิกในกลุ่มสหพันธ์การบรรจุแห่งเอเชีย (ASIAN PACKAGING FEDERATION หรือ APF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๕ ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงค์โปร์ ศรีลังกา ไทย ตุรกี และเวียดนาม