14 ส.ค. 2558
คณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557