3 ก.ย. 2558
ขอเชิญรวมงาน ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ The Power of Microbiologists

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด, นิตยสารอินโนแล็บ และสมาคมเอโอเอซีประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติ “ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ The Power of Microbiologists” เพื่อนำเสนอความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการมาตรฐานของห้องปฏิบัติการอาหาร รวมถึงบทบาทของนักจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร ในการเสริมสร้างความปลอดภัยอาหาร ภายในงาน THAILAND LAB 2015 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00-11.15 น. ณ ห้องประชุม 220 ชั้น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

เอกสารเพิ่มเติม: