3 ก.ย. 2558
ขอเชิญรวมงาน SMART LAB :: FOOD DAY

ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00-16.45 น. ณ สมาร์ทแล็บ ฮอลล์ 107 ไบเทค บางนากรุงเทพ งานสัมมนาสำหรับนักวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินรายการโดย ดร.กุลนาถ ทองขาว อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่


http://www.media-matter.com/


https://www.facebook.com/innolabmagazine

เอกสารเพิ่มเติม: