22 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมเรียนทำอาหารฟรี กับอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ

ด้วยบริษัท อายิโนะ โมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” ครัวความสุขของคนรักอาหาร “ ณ อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ” ชั้น 15 อาคารศรีอยุธยา บีทีเอสพญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาหาร อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน 

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: