7 ต.ค. 2558
แอพลิเคชั่น Inside KU

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพลิเคชั่น Inside KU เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ การค้นหาข้อมูลคณะ หน่วยงาน แผนที่ตั้งอาคาร ร้านค้า เอทีเอ็มต่าง ๆ ผ่านแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: