7 ต.ค. 2558
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ Special Lecture : The GI, micro-structure and oral processing behavior of bread โดย Prof Weibiao Zhou จากประเทศสิงคโปร์

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ Special Lecture : The GI, micro-structure and oral processing behavior of bread โดย Prof Weibiao Zhou จากประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ 13 October 2015, 10.00 -11.00 am AI1-Building, Room 302