16 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน Chang Junior season5 กับไทยเบฟเวอเรจ 2559

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน Chang Junior season5 กับไทยเบฟเวอเรจ 2559 รายละเอียดตามแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: