2 พ.ย. 2558
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Roles of underutilized tropical plant sources in alleviating hidden hunger" บรรยาย โดย Professor Patricia Esquivel จาก University of Costa Rica, ประเทศ Costa Rica ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 5 ห้อง 5502 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


งานประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก Food Security Center (FSC) จาก University of Hohenheim, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DAAD (German Academic Exchange Service) "Exceed" program และได้รับการสนับสนุนจาก  DAAD and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)