19 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Food Matrix Microstructure and Gut Health”

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใต้โครงการ UK-Thailand Partners in Science เรื่อง "Food Matrix Microstructure and Gut Health"

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารเพิ่มเติม: