14 ธ.ค. 2558
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Inspiration for Thai Wine”

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Inspiration for Thai Wine” เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไวน์และไวน์ผลไม้ไทยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยทางด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนักวิจัยอาวุโส สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้เชี่ยวชาญจาก Department of Viticulture and Oenology,Mendel University in Brno, Czech Republic ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลิงค์ http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=22518


หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: