7 ม.ต. 2559
รางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2558

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดงาน “ขอบคุณบุคลากร” และร่วมรับประทานอาหาร (ปีใหม่) เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อเป็นการยกย่องศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาชีพ หน้าที่การงานระดับสูง เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาชีพหรือวิชาการ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สาธารณะ และสถาบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยจัดให้ปีนี้เป็นปีที่สาม และมีศิษย์เก่าได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน ดังนี้


1. ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล 
Horace J. Davis Endowed Professorship LSU and LSU AgCenter 
หน่วยงาน Louisiana State University School of Nutrition and Food Sciences


2. คุณพิษณุ วิเชียรสรรค์
- กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
- กรรมการบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)


3. คุณวิเชษฐ์ วิทยโกมล 
- (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด)


4. ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ
- 2547- ปัจจุบัน หจก โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหน่ง Plant Director
- 2548- ปัจจุบัน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหน่ง Plant Director
- 2553- ปัจจุบัน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหน่ง CIO chief innovation officer และ co-founder 
- 2554- ปัจจุบัน บริษัท เอไนน์ ไบโอ จํากัด ตําแหน่ง Vice-CEO
- 2555- ปัจจุบัน บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์ม่าเมด จํากัด ตําแหน่ง Marketing Director


 คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: