19 ม.ต. 2559
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมในหัวข้อ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดอบรมในหัวข้อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” บรรยายโดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล และทีมโค้ชจาก บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านการใช้ศักยภาพของสมองในการทำงาน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมในช่วงเช้าคือ  ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย และก้าวข้ามอุปสรรคที่ฉุดรั้งเราเอาไว้ และหัวข้อการอบรมในช่วงบ่าย คือ “สูตรลับความสำเร็จขึ้นเทพ และการตั้งเป้าหมายความสำเร็จ” โดยมีนิสิตปริญญาตรีโท และปริญญาตรีเอก  ในภาควิชาฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2204 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร