29 ม.ต. 2559
ผลการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

รางวัล GRAND PRIZE ทีม เจ๋งเป้งเก้งกระโดด จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ SHAKE’N GO ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท


 Concept Healthy Lifestyle แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


1.       ประเภท Food for Elderly


-          รางวัลที่ 1 ทีม เจ๋งเป้งเก้งกระโดด จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ SHAKE’N GO ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท


-          รางวัลที่ 2 ทีม Suri Meat จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ Suri Meat  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท


-          รางวัลที่ 3 ทีม Suki YesPlease จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ สุขกี้สุขกี้ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท


-          รางวัลชมเชย ทีม หน้าใหม่ใฝ่นวัตกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์ อิโมจิ (Emoji) เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท


 


2.       ประเภท Food for Condo Lifestyle


-          รางวัลที่ 1 ทีม Quicher (คีชเชอร์) จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ Quiche-cha ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท


-          รางวัลที่ 2 ทีม Inspiration จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมมะม่วงสอดไส้ลูกหม่อน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท


-          รางวัลที่ 3 ทีม All Input จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี


ผลิตภัณฑ์ Chill Rice ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท


-          รางวัลชมเชย ทีม BETTER จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผลิตภัณฑ์ MANGO-R BAMBOO ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท


 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตทุกคนด้วยครับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: