10 ก.พ. 2559
นิสิต และอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร และ รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ประเภทอุดมศึกษา สาขาสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "A hybrid fluidized bed and heat pump dryer" ในงานวันนักประดิษฐ์ จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา