19 ก.พ. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Tea Talk @TSP : Think Big Act Small” วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม “Tea Talk @TSP : Think Big Act Small”  วิทยากร โดย Dr. Edward Rubesch ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดและวิธีการ รวมถึงการลดความเสี่ยงในการพัฒนา นวัตกรรม งานวิจัย สินค้า และบริการ พร้อมทั้งร่วมทำ workshop (บรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ).


Agenda


13.00-13.15       Registration 
13.15-13.30       Overview “MetaMo Process”
13.30-15.30       MetaMo Process Workshop 
15.30-16.00       Q&A
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ (ภาษาอังกฤษ) มาที่  E-mail :
mcp@nstda.or.thyupas@nstda.or.th ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด!!

เอกสารเพิ่มเติม: