8 เม.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักการออกแบบและทดสอบระบบการบรรจุเพื่อการขนส่ง ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

บรรยายโดย ศ. ดร.ศิริพงษ์  มาลาศรี Dean, School of Engineering, Director, Healthcare Packaging Consortium, Christian Brothers University, USA วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง


ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ >> http://goo.gl/forms/6MxwaJK2YN

เอกสารเพิ่มเติม: