7 มิ.ย. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ อำลาอาลัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จะจบการศึกษาในปี 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงจัดโครงการอำลาอาลัยขึ้น โดย ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และการทำงานร่วมกันของคนที่มีวัยแตกต่างกัน โดย คุณโชคดี วิศาลสิงห์ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ส่วนในช่วงเย็นเป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงดนตรีของนิสิต และพิธีมอบเงินจากโครงการ HAVE A SEAT 2016 ให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 40,000 บาท สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 230,000 บาท ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร