24 มิ.ย. 2559
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพร อ่อนหิรัญ นิสิตชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (THAISTAR PACKAGING AWARDS 2016) จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ