11 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

เวลา 9.0016.00 น. ณ ห้อง BB 404 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม


โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) http://www.logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-hot/9012-conference-2016


หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายังผู้ประสานงานโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นี้


ผู้ประสานงานโครงการ 


นางสาวสุนิดา  อัศวสืบสกุล  โทรศัพท์  089-764-4355


นางสาวทิพวรรณ  วรรณดี  โทรศัพท์  080-246-6936


 


โทรสาร  0-2562-5092

เอกสารเพิ่มเติม: