25 ส.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ที่ได้รับเกียรติให้เป็น Fellow of the Academy ของ International Academy of Food Science and Technology (IAFoST)

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเกียรติให้เป็น Fellow of the Academy ของ International Academy of Food Science and Technology (IAFoST) หน่วยงานภายใต้ International Union of Food Science and Technology (IUFoST) ซึ่งได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการที่งานประชุมวิชาการ IUFoST 18th World Congress of Food Science and Technology เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ เมืองดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์