8 ก.ย. 2559
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยจากประเทศซูดาน เรื่อง Soybean and Its Utilization as Processed Foods

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยจากประเทศซูดาน เรื่อง Soybean and Its Utilization as Processed Foods วิทยากร โดย รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์  และ ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจากหลายผลิตภัณฑ์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร