3 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการล่งหน้าผ่านระบบออนไลน์ที่


www.sclenroll.org


www.logistics.go.th


tel: +662 202 3817


E-mail: logistics@dpim.go.th

เอกสารเพิ่มเติม: