13 ต.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คว้า 3 รางวัล ผลงานฉลากชี้วัดเคยู-อ๊อกเซ้นส์ (KU-oXense)

เคยู-อ๊อกเซ้นส์ (KU-oXense) ฉลากชี้วัดแก๊สออกซิเจนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร โดย รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คว้า 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Warsaw Invention Show 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ กรุงวอร์ซอว์ สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ เหรียญทองเกียรติยศ Gold Medal with Mention จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Chinese Innovation and Invention Society ไต้หวัน และ Diploma of Excellence Romanian Inventors Forum โรมาเนีย