19 มิ.ย. 2556
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุขอเชิญชมงานนิทรรศการ "สืบสานมรดกบรรจุภัณฑ์ไทย"

ภาควิชาฯได้รับทุนสนับสนุนจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน เวลา 09:00น.