19 ธ.ค. 2559
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดอบรมโครงการ การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หากท่านสนใจเข้าร่วมสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา  สาโร โทร.081-608-3727

เอกสารเพิ่มเติม: