20 ธ.ค. 2559
ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากผลงานนวัตกรรมในงาน 12th Taipei International Invention Show and Technomart

โดย ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ได้นำผลงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - ตุลาคม 2559 ณ กรุงไทเปประเทศไต้หวัน