23 ธ.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2017 ภายใต้หัวข้อ Emerging Trends in Food Technology and Packaging for Shelf-life Extension and Sustainability Improvement

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2017 ภายใต้หัวข้อ "Emerging Trends in Food Technology and Packaging for Shelf-life Extension and Sustainability Improvement" ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slim2017.org E-mail: slim2017@ku.th

เอกสารเพิ่มเติม: