16 ม.ต. 2560
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016 ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016 ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ 1. Food for Chic (NCDs Food) 2. Food for Fit (Fitness & Exercise)” ผลปรากฏว่า นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลสร้างชื่อเสียง จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ดังนี้


ผลิตภัณฑ์ประเภท Food for Chic (NCDs Food)


รางวัลชนะเลิศและรางวัล Grand Prize ผลิตภัณฑ์ประเภท Food for Chic (NCDs Food) ทีม Green Clean


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ลูกสาวคนเล็ก


รางวัลชมเชย ทีม Crishy


ผลิตภัณฑ์ประเภท Food for Fit (Fitness & Exercise)


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ทีม แมลงแซงทางโค้ง


รางวัลชมเชยทีม Inspire


รางวัล Grand Prize ทีม Green Clean


รางวัลต่อยอดทางธุรกิจ ทีม ลูกสาวคนเล็ก


รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ทีม Inspire


 งานดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และณ ห้องรวงข้าว คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: