8 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้

เอกสารเพิ่มเติม: