9 ก.พ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และสรุปยอดร่วมทำบุญถวายปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 9,300 บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: