6 มี.ค. 2560
ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานแข่งขันประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต

เวทีประกวดนวัตกรรมความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมจากพืชเศรษฐกิจ เพื่อต่อยอดความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น จัดโดยกลุ่มมิตรผล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการประกวดคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจำนวน 60 ทีมในเดือนมกราคม 2560 จนมาถึงรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะเลิศไปเมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม คุณหมออ้อยประกอบด้วย


1. นาย กายพิพัฒน์ ฐานะพิศุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


2. นางสาว อภิชา วิจิตรจรรยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


3. นาย พีรายุ ชูบุญราษฏร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์


4. นาย ศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


 


คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท จากการเสนอไอเดียการผลิตพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย Gen-treat ที่สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นแผ่นปิดแผลจากวัสดุธรรมชาติ 100% ที่ได้พัฒนาต่อยอดจากอ้อย โดยการดึงเอาเอนไซม์จากน้ำตาลสดจากต้นอ้อย มาผสานกับแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสเพื่อผลิตเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อทำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ช่วยสมานแผลได้ดีกว่าแผ่นปิดแผลชนิดเดิมในท้องตลาดปัจจุบัน และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ