23 มี.ค. 2560
ผลงาน Mangurt Cube ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thailand Food Innovation Forum 2017

นางสาวภัคจิรา แย้มดอนไพร, นางสาวนิชา วีรวัฒกพงศ์, นางสาวมานี จตุพรสีวลี และ นางสาวสุวุฒิพร วุฒิทรัพย์ทวีสุข นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ในงาน Food Innovation Contest 2016 ได้ร่วมนำเสนอผลงาน “Mangurt Cube ผลิตภัณฑ์ไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบใหม่ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการ ภายในงาน Thailand Food Innovation Forum 2017 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามคำเชิญของ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT)


โดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่สนใจจะนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบใหม่ที่มีการผสมผสานการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านอาหาร โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการลดไขมัน ใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ เสริมคอลลาเจนและโพรไบออติกให้แก่ผลิตภัณฑ์