29 พ.ค. 2560
ฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรในยุค Thailand 4.0 และเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: