20 มิ.ย. 2560
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้าสองรางวัลชมเชย และรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม Food Innovation Contest 2017


ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ที่คว้าสองรางวัลชมเชย และรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest2017 : Seed for Tomorrow Food Innovation เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา


ทีม Excellent : ได้รับรางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ Chi-san ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนและแคลเซียมจากคางกุ้งรสผัดไทยสมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ คูวิจิตรจารุ, นายชัยณัฐ เถื่อนถ้ำ, นายธนวัฒน์ พรหมถนอม, นายธนาธิป เกตุหลำ, นางสาวธิดาพันธ์ ซุ้นหิรัญ มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม คือ ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย


 ทีมมาแรงแซงทางโค้ง : ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ Capsi-Zeed กัมมี่เยลลี่ผลไม้สอดไส้เมล็ดพริกเคลือบช็อคโกแลต สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวยุวนาฎ กุศลสงเคราะห์กุล, นางสาวนัฐกานต์ ชมชิด, นางสาวดาลัดวัฒนสิน, นางสาวนวาลี ไชยงาม, นางสาวอุษา อ่อนปั้น มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม คือ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย และ ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช