20 มิ.ย. 2560
นิสิต วทอ. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017


 


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017 ได้แก่ นางสาวศุภานันท์ ตั้งชฎากร นายกาย วงศ์เงิน นางสาวสิริมา ทรัพย์อาภากร นายภาวัต โรจนกิจพานิชย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 และขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ผศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม, ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร และ ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล รวมทั้งพี่ๆ น้องๆ กองเชียร์ทุกท่านค่ะ