8 ส.ค. 2560
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย: การผลิตไส้กรอกปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.45-12.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 เพื่อนำเสนอข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารอย่างถูกต้อง กระบวนการผลิตที่ดีและถูกสุขลักษณะ ความจำเป็นต้องใช้ในอาหาร และการใช้อย่างถูกต้อง


รับจำนวนจำกัด


 อัตราค่าลงทะเบียน


ราคาท่านละ 200 บาท


 วิธีการชำระเงิน


โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


ชื่อบัญชี :     หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร               


เลขที่บัญชี:   374-1-49269-8            


ธนาคาร:      ธนาคารกรุงศรี  สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://goo.gl/T8hFS6


กรุณาส่งหลักฐานพร้อมชื่อและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินมาที่อีเมล kufsp@hotmail.com


ปิดรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ


คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
อีเมล kufsp@hotmail.com 
สำนักงาน KU-FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เอกสารเพิ่มเติม: