25 ก.ย. 2560
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products โดย Prof.Dr. Ratih Dewanti - Hariyadi, Professor in Food Microbiology, Southeast Asian Food and Agric. Science & Technology (SEAFAST) Center Bogor Agricultural University, Indonesia ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร