25 ก.ย. 2560
ภาควิชาเทคโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดงาน International Packaging Research Forum 2017, Asian Packaging Network (APN) General Meeting

ภาควิชาเทคโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดงานInternational Packaging Research Forum 2017, Asian Packaging Network (APN) General Meetingซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2560 ภายในงานนี้ ได้เชิญผู้แทนจากสถาบันวิจัยบรรจุภัณฑ์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: