10 ต.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

เอกสารเพิ่มเติม: