หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้
18 พ.ย. 2563

ครั้งที่ 1: Early Direct Admission 1 ต.ค. - 22 พ.ย. 2563ดูรายละเอียดได้ที่ www.aiip.agro.ku.ac.thโหลดใบสมัคร http://aiip.agro.ku.ac.th/Pages/Applications_2021.htmlครั้งที่ 2: TCAS รอบที่ 1 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ม.เกษตรศาสตร์ 5 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.admission.ku.ac.thครั้งที่ 3: TCAS รอบที่ 2 5-25 มี.ค. 2564 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึ...

เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาระดับชั้น ม.4-6 !!! ในโครงการ Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020
6 ต.ค. 2563

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวน น้อง ๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคตThailand Food Innovation Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovationในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เ...

รอติดตามชม “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร็ว ๆ นี้
11 ก.ย. 2563

วันนี้มีโอกาสได้ร่วมฟังการบันทึกเทป “ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)” ก่อนจะมาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ทนง ภัครัชพันธุ์ อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สร้างและก่อตั้งคณะ ฯ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สานต่อพัฒนาคณะ ฯ และ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งในผู้บุกเบิกการนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต ตั้งแต่ยุคบุกเบิก สู่การ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม Mintel Global New Products Database
11 ก.ย. 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม เรื่อง แนวโน้มอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก Mintel Global New Products Database (GNPD) โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลกับทางบริษัทการวิจัยทางการตลาด Mintel International Group Ltd (Mintel) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์ ที่ช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก คณะอุตสาหกรรมเกษตรเล็ง...

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
14 ส.ค. 2563

ม.เกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาเรียน 1 ปี หวังพัฒนาและสร้างบุคลากรเสริมในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์กันว่าในปี 2562-2564 แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีประมาณ 0-2 เปอร์เซ็นต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องดื่มขอ...

1 2 3 4 5 . . .58 Next