กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ School of Applied Scdience, Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

01.04.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Applied Scdience, Nanyang Polytechnic (NYP) นำโดย Dr. Allen Liew, Manager of School of Applied Science และ Ms. Lin Liang พร้อมนักศึกษาจำนวน 15 คน ในการทำกิจกรรมแลกเปลียน ภายใต้โครงการ Temasek Foundation International Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (TF-SCALE) Program ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 13 เมษายน 2567 และเข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ ของคณะ

ในช่วงบ่าย นิสิตและนักศึกษาทั้งสองฝ่าย ทำ workshop เกี่ยวกับ Food security and sustainability ซึ่งเน้นบทบาทที่แมลง โดยแบ่งกลุ่มสรุปการไปสำรวจการจำหน่ายแมลงทอดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น save one go ประตูกรุงเทพ ถนนข้าวสารและย่านเยาวราช  พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แต่ละกลุ่ม เพื่อจะนำไปทำโครงงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *