ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *