ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร
 
 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดลงทะเบียน และส่งผลงานฉบับสมบูณ์ (Full article) 24 ต.ค. – 17 ธ.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://annualconference.ku.ac.th/62/
 
ลงทะเบียนผู้เสนอผลงาน https://annualconference.ku.ac.th/62/regis.php
 
สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนและบทคัดย่อ มาที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ E-mail: kuacaiku@gmail.com ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2566 (รายละเอียดดังไฟล์ประกาศทุน ปวก.62 อก.)
(เอกสารแนบ)
 
ที่มา : คณะกรรมการฯ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *