ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) Textile Series

|

วิทย์ก็ใช่ 🧪แฟชั่นดีไซน์ก็ดี 👗แบรนด์ก็ฝันอยากจะมี….

อยากเรียนสิ่งทอและแฟชั่น แต่ยังไม่มีผลงานใส่ Portfolio เลยทำไงดี เวิร์คชอบ #Textile Series จะช่วยน้อง ๆ ปั้น Portfolio ให้มีสไตล์เป็นของตนเอง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) Textile Series ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายมาร่วมเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดเป็นชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น เตรียมพร้อมสู่การเรียนและสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง เพราะการเรียนสิ่งทอและแฟชั่นมิใช่เพียงการออกแบบเสื้อผ้า แต่เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ความรู้เรื่องผ้าและเลือกใช้ให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมถึงเทคนิคการถักทอ และการตกแต่งผ้า

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม พร้อมทั้งชุดอุปกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้าน
💦 27 พ.ย. 64 เวลา 10.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการมัดย้อมครามธรรมชาติด้วยนวัตกรรม
🪡 27 พ.ย. 64 เวลา 13.00 – 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยการปัก
🧶 5 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการทอผ้าด้วยการ์ด
🧚🏽‍♀ 8 ม.ค. 65 เวลา 9.30 – 16.00 น. Cosplay Materials คอร์สอบรมการรู้จักวัสดุเพื่อสร้างชุด Cosplay
📂 9 ม.ค. 65 เวลา 10.00 – 16.00 น. การออกแบบ Portfolio ด้วยการใช้ Mood & Tone

สิ่งที่จะได้รับ:
🏆สร้าง Portfolio ที่มี Mood & Tone แสดงความเป็นตัวเอง และมีผลงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้น สำหรับการสมัครเข้าหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งทอและแฟชั่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
📋ได้เรียนรู้สมบัติของผ้าและการนำไปใช้งาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้ประกอบการด้านสิ่งทอและแฟชั่น
✂️ได้เรียนรู้เทคนิค และลงมือปฏิบัติ ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นและนำผลงานไปใช้ได้จริง
👍 เกียรติบัตร รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้ประกอบ Portfolio ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบ 1

📌ขั้นตอนการสมัคร
1.ซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://shop.line.me/@fashionbusinessku
2.กรอกข้อมูลผู้สมัคร ผ่านแบบฟอร์มที่ทีมงานแจ้งใน LINE
3.รอรับชุดอุปกรณ์และ URL สำหรับเข้า VDO Conference

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/1370192613108399/posts/4144158355711797/?d=n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *